Čánský.CZ

Antivirová a technická podpora PC a servis

Smluvní zajištění správy počítačové sítě

Pro malé a střední firmy zajišťujeme formou outsourcingu správu počítačové sítě, včetně konfirurace firewallu, výchozího nastavení active directory a následnou správu s možností správy identit. Součástí péče o firemní informační prostředí je i antivirové řešení firmy Eset, jíž jsme partnerem.

Školení zaměstnanců

Provádíme základní i nadstavbová školení zaměstnanců v oblastech počítačové gramotnosti, pokročilé práce s aplikacemi, zásad bezpečnosti firemních informačních systémů a mnohá další specializovaná školení externími lektory jak ve vaší firmě tak v regionálních školících střediscích.

Inspirujeme a podněcujeme firmy k vyšším výkomů a vynaložením maximálního úsilí. Motivujeme zaměstnance ke spoluvytváření a upevňování vaší značky. Posilujeme loaialitu a vědomí sounáležitosti vašich zaměstnanců s vašimi cíli. Dokážeme vám, že i velmi dobří se mohou zlepšit.

Výborné výsledky

Vzájemnou spoluprací se nám daří dosahovat ve firmách výrazně vyšší produktivity práce za současného dosažení výborných standardů bezpečnosti informačního prostředí

Contact Us

T: +420 731 105 349

E: jiri@cansky.cz